Henkilötietolain (523/99) 10 § mukaisesti.
Laatimispäivä 11.05.2011

1. Rekisterinpitäjä
Bellabit Oy
Romolantie 23
82500 KITEE
info@bellabit.fi
Y-tunnus: 1016997-7
Puh. 040 1510200

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Petri Partanen
petri.partanen@bellabit.fi

3. Rekisterin nimi
Ompelukonenetti.fi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Ompelukonenetti.fi -verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot, kuten: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Lisäksi yrityksiltä: yrityksen nimi ja y-tunnus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Ompelukonenetti.fi -verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Verkkokaupan asiakasrekisteri on suojattu normaalein teknisin suojakeinoin. Rekisteriin pääsy on vain henkilöillä, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.